Skip to: Site menu | Main content

ALİONOİ SULARA GÖMÜLÜYOR

Bergama'da bulunan antik çağ ılıcası Allianoi sulara gömülerek korunmak isteniyor.

EGEÇEP Dönem Sözcüsü Arif Ali Çangı'nın açıklamsı:

Allianoi Koruma(ma) Bölge Kurulu kararı ile suya gömülüyor. Üstelik aynı kurulun almış olduğu 1.derece arkeolojik sit olduğuna dair koruma kararlarına rağmen.

Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerdeki sözverilerine, Anayasanın 63. maddesi ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na rağmen...

Buna sesszi mi kalacağız?

Allianoi'nin çığlığı Hasankeyf'in de çığlığı, başka başka kültüre değerlerin de çığlığı, Allianoi'nin suya gömülmesi çocuklarımıza bırakacağımı en kötü miras olacak...

Bu kötü mirası bırakmak istemiyorsanız, Allianoi'nin  çığlığına katılın, bu e. postayı yurtiçinde ve yurtdışında yaygınlaştırınız...

Av.Arif Ali Cangı
EGEÇEP Dönem Sözcüsü

 

ALLIANOI’NİN SUYA GÖMÜLMESİNE ONAY VEREN, KORUMA BÖLGE KURULU NEYİ KORUYOR?


İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27 Kasım 2006 tarihinde Bergama’da yaptığı toplantıda DSİ’nin Allianoi ile ilgili tek alternatif olarak hazırladığı proje ve rapor değerlendirilmiş ve olumlu bulunmuştur.Bu projeye göre Allianoi’nin etrafına 1m. koruma duvarı çekilerek alan baraj suları altında bırakılacaktır.Yanlış duymadınız,Allianoi’nin infazına karar verilmiş.Ancak koruma kurulu, koruma duvarı yapımına başlanmadan önce, olumlu bulduğu bu proje ile ilgili bilim kurulunun net görüşünün alınmasını da istemiştir,yani adeta yaptığı tarihsel yanlışın farkında olarak  bu sorumluluğu tek başına üstlenmek istememekte, kendine suç ortağı aramaktadır.

            Koruma Bölge Kurulu bu kararı alırken Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 4 Ekim 2006 tarihli ilke kararının 3. maddesine atıfta bulunmuştur. Oysa bizlerin bu maddenin iptali için açtığımız davanın ilk incelemesi  Danıştay 6.Dairesi'nde  başlanmıştır. Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararının yürütmesinin durdurulmasına  karar verilmesi halinde, Allianoi’nin suya gömülmesine onay veren Bölge Kurulu kararının hiçbir yasal dayanağı kalmayacaktır.

Koruma Bölge Kurulu bu kararını tam bir gizlilik içinde almıştır. Allianoi Girişim Grubu ve kamuoyundan gizlenmesinin nedeni ortaya çıkmıştır. Amaç; Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararının yargısal denetiminin yapıldığı sırada, bir oldubitti ile Allianoi’yi suya gömmektir…

            Diğer yandan, daha bir ay önce -16 Aralık 2006 da- Bakanlar Kurulu'nca Allianoi’nin termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilanı kararlaştırılmışve resmi gazetede yayımlanmıştı. Buna rağmen koruma kurulu nasıl  suya gömme gibi bir karar alabilir? Bakanlar Kurulu korunacak diyor, Koruma Bölge Kurulu “su altında kalacak” diyor. Bu nasıl iştir?

             Ayrıca bilindiği gibi İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 29 Mart 2001de 9226 sayılı kararla “Alanın 1. derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, antik yerleşimin göl alanı dışına çıkarılmasına  ve İlya Çayı’nın su baskınından korunması için, DSİ tarafından gerekli bilimsel  ve teknik çalışmaların yapılmasına”  karar vermişti. DSİ tarafından, karar gereği Allianoi’yi su baskınlarından koruyacak çalışmalar yapılması gerekirken, Allianoi’yi koruyacak hiçbir çalışma yapılmadığı gibi, çivi çakmanın bile yasak olduğu 1.derece sit alanında, koruma altına alınan kültür varlığını yok edecek baraj inşaatı tamamlandı. Şimdi de suçlarını örtbas etmek  için alelacele Allianoi suya gömmeye çalışıyorlar. Ama yapamayacaklar, binlerce yıllık kültürel değerlerimiz sahipsiz değil.


Allianoi’nin infazına karar veren aynı Koruma Bölge Kurulu, 20.04.2005 tarihli, 742 sayılı kararında“Allianoi ile ilgili İzmir I Nolu KTVKK’ınca alınan 29.03.2001 gün ve 9229 sayılı karar geçerlidir.”dedi.Buna ilaveten 13.10.2005 tarih ve 1453 sayılı kararında “Allianoi Dünya mirası literatürüne girebilecek nitelikte korunması gerekli Kültür Varlığıdır.Allianoi’un korunmasına yönelik önlemlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözümlenmesine, çözüm üretilene kadar barajda su tutulmamasına”karar vermişti.Şimdi koruma kuruluna soruyoruz: Allianoi’yi koruyacak çözüm suya gömmek mi? Neden daha önceki kararlarınız gibi,adınıza yaraşan korumacı bir karar almadınız?Sadece bir tek proje olması mümkün mü?Allianoi’yi koruyacak seçenek oluşturmak için mühendislik bilimi yeterince kullanıldı mı?Başka seçeneklerin varlığı kamuoyunda yeterince tartışıldı mı?

            Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelerle verilen sözlerine,  Anayasanın 63.maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası düzenlemelerine, Allianoi ile ilgili şimdiye kadar verilen koruma kararlarına rağmen  Allianoi suya gömülemez.

            Koruma kurulu kültür varlıklarını koruma kuruludur,barajları değil.Varlık nedenine ters düşen böyle bir kararı nasıl aldığını anlamak mümkün değildir. Bilimsel heyetin, kurulun aldığı bu yanlış kararı desteklemeyeceğine inanıyoruz ve diliyoruz. Bizler de Allianoi Girişim Grubu olarak koruma kurulunun aldığı bu korumama, yok etme, suya gömme kararının iptali için dava açacağız.Tarihe yok edenler olarak geçmemek için,Allianoi’nin sulara boğulmasına izin vermeyeceğiz.

            Allianoi’yi suya gömmek,  hem tarihsel hem de hukuksal olarak çok büyük bir suçtur. Bu karara karşı çıkmamak, tepki göstermemek suça ortak olmaktır. Bu yüz kızartıcı infazın önüne geçmek için, yurtiçindeki ve yurtdışındaki  tüm duyarlı kişileri ve kurumları harekete geçmeye çağırıyoruz…

 
Dr.Oya Otyıldız         
Allianoi Girişim Grubu  Dönem Sözcüsü

İletişim; 0 532 657 03 27

Ayhan Altay
12.01.2007