Skip to: Site menu | Main content

ALTINCI İZMİR ÖYKÜ GÜNLERİ

 

14 -17 Şubat 2007 tarihleri arasında, İzmir Konak Belediyesi, Edebiyatçılar Derneği ve Ege Kültür Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği  6. İzmir Öykü Günleri gerçekleştirilecektir.

 4 gün sürecek bu izlencede ilişik listede de görüleceği üzere Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları, yazarları, eleştirmenleri, dergicileri yer alacaktır.

İzlencenin onur konuğu Erhan BENER’dir. İzlence kapsamında, “Bekir YILDIZ”, “Erdal ÖZ”, “Muzaffer BUYRUKÇU”, “Sait Faik ABASIYANIK” ve “Sevgi SOYSAL” anılacaktır.

“Öykünün Öyküsü”, “Öykü Yaratım Süreci”, “Düşünce Özgürlüğü” gibi konular tartışılacak ayrıca Turgay GÖNENǒin sunumuyla Maksim GORKİ ve Anton ÇEHOV Belgesel Filmleri de gösterilecektir.

Katılımcı Konuk ve Yazarlar şunlardır:

A. Kadir Konuksever, Atila Er, Ayşe Kulin, Birsen Ferahlı, Canan Tan, Cemil Kavukçu, Çetin Öner, Dinçer Sezgin, Erendiz Atasü, Erhan Bener, Erkan Karagöz, Ferda İzbudak Akıncı, Feyza Hepçilingirler, Gönül Çatalcalı, Gülseren Engin, Gülay Talaslı, Güzin Oralkan, Hacer Kılcıoğlu, Hasan Özkılıç, Haluk Gerger, Hamdullah Köseoğlu, Handan Gökçek, Hıfzı Topuz, Hülya Soyşekerci, Hüseyin Peker, İffet Diler, Kadir Yüksel, Kubilay Aktulum, Lütfiye Aydın, M. Sadık Aslankara, Mavisel Yener, Mehmet Atilla, Mehmet Güler, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Mucize Özünal, Muzaffer İzgü, Necati Tosuner, Osman Şahin, Önce Lale, Özcan Karabulut , Prof. Dr. Sedat Sever, Remzi Karabulut, Sema Kaygusuz, Semih Gümüş, Serap Gökalp, Sultan Su Esen, Süreyya Köle, Ş. Sema Tuncel, Şahin Yıldırım, Şükran Farımaz, Şükran Yücel, Tacim Çiçek, Tahir Abacı, Tarık Dursun K.,Tülay Akkoyun, Tolga Binbay, Turgay Gönenç, Turhan Günay , V. Doğan Günay, Vecihi Timuroğlu, Vicdan Efe, Zafer Doruk, Zeynep Aliye

Düzenleyen: İzmir Konak Belediyesi, Edebiyatçılar Derneği, Ege Kültür Vakfı
Yer: İzmir Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

İZLENCE:

14 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor
10.00 -12.00
Gülseren ENGİN, Tacim ÇİÇEK
Okul Etkinlik Yeri: Hatice Hanım İlköğretim Okulu / Karabağlar

diğer etkinliklerin yeri:
Yer: Dr. S. Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi

12.30 Mini Konser

12.45 Açış Konuşmaları
A. Muzaffer TUNÇAĞ - Konak Belediye Başkanı
Gökhan CENGİZHAN - Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı
Azra İNMELER - Ege Kültür Vakfı Başkanı

13.00–13.45 “Anton ÇEHOV Öyküsüne Kısa Bir Bakış”
Anton ÇEHOV Belgeseli
Sunan: Turgay GÖNENÇ

13.45–14.00 Bir Anton ÇEHOV Öyküsü

14.00 – 14.45 “Sait Faik ABASIYANIK 100 Yaşında”
M. Sadık ASLANKARA – Tülay AKKOYUN

14.45 – 15.05 Öykü Yaratım Süreci
Erendiz ATASÜ

15.05 – 15.25 Öykünün Öyküsü
Dinçer SEZGİN

15.25 -16.30 İzmir’de Yazar Olmak
Yöneten: Atila ER
Canan TAN, Gönül ÇATALCALI, Gülseren ENGİN, Handan GÖKÇEK, Mehmet ATİLLA

16.30 – 16.50 Öykü Yaratım Süreci
Hasan ÖZKILIÇ

16.50 – 18.10 Yazarlık ve Düşünce Suçu “Sabahattin ALİ”
Haluk GERGER, Hıfzı TOPUZ

18.10- 18.30 Öykü Yaratım Süreci
Feyza HEPÇİLİNGİRLER

18.30 – 19.30
6. İzmir Öykü Günleri Onur Konuğu "Erhan BENER"
Birsen FERAHLI, Ferda İzbudak AKINCI, Vecihi TİMUROĞLU,

Dünya Öykü Günleri Bildirisi

15 ŞUBAT PERŞEMBE

Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor
10.00 – 12.00
Şükran FARIMAZ
Okul Etkinlik Yeri: 19 Mayıs İlköğretim Okulu / Yeşildere

diğer etkinliklerin yeri:
Yer: Dr. S. Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi

13.30–14.00 Öykü Okuma
Hüseyin PEKER,  Önce LALE

14.00–14.30 Öykü Okuma
Erkan KARAGÖZ, Mavisel YENER

14.30–15.30 Edebiyatımızda Çocuk Öykücülüğü
Hamdullah KÖSEOĞLU, Muzaffer İZGÜ, Prof. Dr. Sedat SEVER

15.30–15.50 Öykü Yaratım Süreci
Ayşe KULİN

15.50–16.05 Öykü Okuma
Sultan Su ESEN

16.05–16.20 Bir Virginia WOOLF Öyküsü
Okuyan: Tacim ÇİÇEK

16.20- 16.50 Öykü Okuma
Remzi KARABULUT, Serap GÖKALP

16.50–17.50 Ustalara Saygı "Bekir YILDIZ"
Mehmet GÜLER, Osman ŞAHİN

17.50–18.05 Öykü Okuma
Mucize ÖZÜNAL

18.05–19.05 Kitap Eleştiri ve Tanıtımında Sorumluluk
Turhan GÜNAY

19.05 Öykü Yaratım Süreci
Erhan BENER

16 ŞUBAT CUMA

Yazarlar Öğrencilerle Buluşuyor
10.00- 12.00
Gülay TALASLI, Tolga BİNBAY
Okul Etkinlik Yeri: Kenan Evren Anadolu Lisesi / Toros

diğer etkinliklerin yeri:
Yer: Dr. S. Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi

13.30–14.00 Öykü Okuma
Gülay TALASLI- Hacer KILCIOĞLU

14.00–15.00 Öyküsüyle Kalanlar "Muzaffer BUYRUKÇU"
Dinçer SEZGİN, Tarık Dursun K. , Vecihi TİMUROĞLU

15.00–15.15 Öykünün Öyküsü
Lütfiye Aydın

15.15 – 15.35 Öykü Yaratım Süreci
Sema KAYGUSUZ

15.35 – 15.50 Bir Mauppusant Öyküsü
Okuyan: Güzin ORALKAN

15.50–16.50 Genç Öykücüler Konuşuyor
Yöneten: Şahin YILDIRIM
Kadir KONUKSEVER, Tolga BİNBAY, Vicdan EFE

16.50–17.05 Öykü Okuma
Ş. Sema TUNCEL

17.05–17.20 Öykünün Öyküsü
Zeynep ALİYE

17.20–18.20 Öykü Dergiciliğinin Sorunları
Kadir YÜKSEL, Özcan KARABULUT, Semih GÜMÜŞ

18.20–18.50 Öykü Okuma
Çetin ÖNER, Süreyya KÖLE

17 ŞUBAT CUMARTESİ

Yer: Dr. S. Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi

13.15 – 13.30 Öykü Okuma
Zafer DORUK

13.30 – 13.45 “Bir F. KAFKA Öyküsü”
Okuyan: İffet DİLER

13.45–14.45 Öyküsüyle Kalanlar "Sevgi SOYSAL"
Şükran YÜCEL, Tahir ABACI

14.45–15.05 Öykünün Öyküsü
Necati TOSUNER

15.05–16.05 Öyküde Kurgu
V. Doğan GÜNAY, Kubilay AKTULUM, Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU

16.05–16.25 Öykünün Öyküsü
Şükran FARIMAZ

16.25–17.25 Günümüz Öyküsüne Eleştirel Bakış
Feyza HEPÇİLİNGİRLER, M. Sadık ASLANKARA, Semih GÜMÜŞ

17.25–17.55 Öykü Yaratım Süreci
Özcan KARABULUT

18.00 – 18.45 “Maksim GORKİ Öyküsüne Kısa Bir Bakış”/ Maksim GORKİ Belgeseli
Sunan: Turgay GÖNENÇ

18.45 – 19.00  “Bir Maksim GORKİ Öyküsü”
Okuyan: Hülya SOYŞEKERCİ

19.00 Öyküsüyle Kalanlar "Erdal ÖZ"
Cemil KAVUKÇU, Çetin ÖNER, Turgay GÖNENÇ