Skip to: Site menu | Main content

ŞİİR DENİLEN CEHENNEM

Veysel Çolak'ın hazırladığı 2010 şiir yıllığı "şiir denilen cehennem" adıyla 2011 Ocak ayında çıkıyor.

Etki Yayınlarından çıkacak olan yıllık 245 sayfa.

YILLIĞIN ARKA KAPAK YAZISI:

"Yineleyerek söylersem; biçimi, biçemi, yapıyı, dizeyi, esin kaynağını, ritmi, imgeyi; dizelerin yatay ve dikey kur­gusunu gözetmeden; emekten ve ciddi bir ön hazırlıktan yoksun yazılan her şiir (!) başarı­sızdır, çirkindir. Böylesine oluşturulan metinler bir yenilik ve incelik getiremez. Oysa üretilen her şey; özünde, yaşamı güzelleştirmeyi amaçla­yan bir içerik taşımak durumundadır. Örneğin şiir, en azından 'kâğıt' kadar yaşamı güzelleştirici olmalıdır. Aslında böyle düşünüldüğü için silahlara karşı çıkılmıyor mu? Galiba, bu yalın gerçek bile anlaşılmış değil. Sahi, şairler hangi beğeniyi oluşturmak için şiir yazıyor. Böyle bir dertleri var mı gerçekten? Hem unutulmamalı, 'iyi olmak'; 'güzel'i yaratmaya bağlıdır. Yani 'güzel'in olmadığı yerde, 'iyi'den söz edilemez. Güzellik azaldıkça, iyilik de azalır."

   Veysel Çolak'ın bu çalışması Türk şiirine ilişkin yüz­leşmeyi ve yüzleştirmeyi    amaçlamaktadır. Şimdilerde Türk şiirinin en çok buna gereksinmesi var.

 


dumansızlar
23 Aralık 2010